Суверени Војни Витешки Ред Змаја

Опште информације

Суверени Војни Витешки Ред Змаја основао је на Видовдан, 28 јуна 2011. године Његово Краљевско Височанство Кнез Александар Карађорђевић на предлог господе Срђана Станишића и Дејана Дамњановића. Овај ред се у историјском погледу заснива на старом Реду Змаја. ЊКВ Кнез Александар је  прихватио да буде оснивач, покровитељ и Велики Мајстор новооснованог Реда,  и потписивањем оснивачке повеље које је уприличено у Паризу је прогласио господина Срђана Станишића за витеза и Канцелара Реда, а господина Дејана Дамњановића за витеза и Команданта Реда. ЊКВ Кнез Александар је овом повељом која представља најважнији документ Реда овластио Господу Станишића и Дамњановића да спроведу потребну процедуру у вези са регистрацијом и организацијом Реда и  у оснивачкој повељи је одредио да ће седиште Реда бити у Београду у Србији. Обзиром да је стари Ред Змаја био највећим делом свога постојања најутицајнији у Мађарској, Србији и Румунији, и да је племство из ових земаља учествовало у оснивању Реда, необориво је историјско право и основа части да потенцијални оснивач новог Реда Змаја буде племић искључиво из неке од ове три државе. ЊКВ Кнез Александар Карађорђевић се прихватио овог одговорног и великог историјског задатка. Суверени Војни Витешки Ред Змаја је устројен као војна хијерархијска организација. Састоји се од Врховне Команде као највишег тела чији су чланови Велики Мајстор Реда, Канцелар Реда и Командант Реда, од 24 витеза који представљају унутрашњи круг Реда и од неограниченог броја пешадинаца који представљају спољни круг Реда.

Од 2016. године и упокојења ЊКВ Кнеза Александра Карађорђевића, ЊКВ Принц Владимир је покровитељ и предводник Сувереног Војног Витешког Реда Змаја.

Полазишта и циљеви

Основно полазиште и циљ Сувереног Војног Витешког Реда Змаја је помоћ онима којима је она неопходна. Друго важно полазиште је да се појединцу члану Реда пружи конкретна методологија деловања и устројавања сопственог живота у функцији самоусавршавања и достизања једног квалитетнијег, пре свега, духовног стања. Треће важно полазиште и циљ је да се на колективном плану целокупном друштву пружи методологија успостављања здравог и органског друштва заснованог на саборности. У овом настојању, Суверени Војни Витешки Ред Змаја настоји да у савременом контексту постане релевантна и битна друштвена снага у духовном, просветитељском, али и политичком погледу. Нажалост, значајан број витешких редова у данашње време нема реалну аспирацију да постане озбиљна друштвена снага и задовољава се тиме да пружи алијенираним особама осећај неке апстрактне припадности кроз окупљања, церемоније, напредовање у некој имагинарној хијерархијској лествици, носталгични пасатизaм, итд. Увек је потребно имати на уму да су средњовековни витешки редови били веома озбиљни и значајни друштвени и политички фактори свог времена. Уколико се то и данас жели, потребна је слојевита стратегија деловања уз избор тактичких потеза који одговарају садашњем тренутку. При томе, потребно је непрестано водити рачуна да суштина витештва и основна полазишта Реда остану потпуно очувана. Прво полазиште или циљ, тј. помоћ свима којима је она неопходна, односи се на најразличитије видове хуманитарног рада. Хуманитарна делатност Сувереног Војног Витешког реда Змаја састоји се од планирања и спровођења хуманитарних пројеката у којима Ред нема никакав профит. Друго полазиште или циљ Реда се односи на то да се сваки члан Реда подвргава раду или самодисциплини на све три области простирања људског бића – на духу, на телу и на интелекту. Обавеза сваког члана Реда је да редовно и активно учествује у духовном, литургијском процесу, да се редовно и активно физички усавршава и да редовно и активно повећава своје интелектуално знање пре свега кроз теоријске изворе. Потребно је подвући да је процес самодисциплине обавеза искључиво витезова Сувереног Војног Витешког Реда Змаја. Пешадинци нису у обавези да спроводе све елементе процеса самодисциплине, али би томе требало да теже. Уколико неки од витезова има проблема у спровођењу процеса самодисциплине, Врховна Команда и остала браћа треба да му помогну да то своје искушење и проблем превазиђе, а не да одмах примене санкције као што су одузимање функције или искључење из Реда. Треће полазиште или циљ Сувереног Војног Витешког Реда Змаја је његова активност на стварању здравог, саборног и органског друштва, тј. политичко деловање. Потребно је нагласити да Ред нема аспирације ка политичком деловању у ужем смислу, као политичка странка. Ред жели да се у политику укључи у ширем смислу, делујући као симбол, савест, ауторитет  и смерница субјектима друштва. На овом пољу, постоји неколико основних циљева Реда:

  1. Социјална држава
  2. Заштита радног човека
  3. Јачање улоге струковних удружења у процесу власти
  4. Залагање за бесплатно и квалитетно образовање
  5. Залагање за државно социјално осигурање – здравствено, пензијско и инвалидско
  6. Саборност у функцији синтетисања атомизиране српске нације
  7. Јачање политичког, територијалног  и економског  суверенитета наше државе уз посебно обраћање пажње на проблем Косова
  8. Традиционализам